Projektai

Nuo 2014 metų Marianos Veriovkinos draugijos iniciatyvinė grupė kartu su asociacija "Lietuvos - Vokietijos forumu", organizuojant tarptautinius plenerus, išaugusius į simpoziumus, viešas diskusijas ir filmo apie M. Veriovkiną peržiūras, pradėjo viešinti ir populiarinti Marianos Veriovkinos vardą Utenos rajone ir Lietuvoje. Vėliau, nuo 2017 m., sukūrus asociaciją "Marianos Veriovkinos draugija" simpoziumai vykdomi be Lietuvos - Vokietijos forumo.

 

Buvo suorganizuoti keturi tarptautiniai simpoziumai. Apie juos čia rasite išsamesnę informaciją.