Kultūrinis kelias "Mėlynojo raitelio pėdsakais" » Anspokių pilaitė

 Marianos Veriovkinos ir Aleksejaus Javlenskio gyvenimas Anspokių pilaitėje

1900 metų rugpjūtį  Veriovkina, Javlenskis ir Helena išvyko atostogauti į Anspokių pilaitę Vitebsko gubernijoje (dab. Latvijoje). Ji priklausė Veriovkinos bičiuliui Rusijos konsului Miunchene Gulkevičiui.

Anspoki priklausė Preilių rezidencijai, kurią Gulkevičius 1891 metais nupirko iš Latvijos Barono Borcho. Preilių dvarą sudarė didžiulis neogotikinių rūmų ansamblis su parku, tvenkiniais, koplyčia ir nuošaliau dvaro žemėje pastatyta Anspokių medžioklės pilaite. 

Gulkevičius Preilius valdė iki 1910 metų. Kaip išsilavinęs, liberalus žmogus bandė kelti krašto kultūrą, tad nutarė kaiminystėje įkurdinti menininkus ir pasiūlė retai naudojamą Anspokių medžioklės pilaitę Veriovkinai ir jos draugui. Marianai šios apylinkės patiko, priminė netoliese esantį gimtąjį dvarą; patogi buvo ir geografinė vieta - pakeliui iš Rusijos į namus Miunchene.

plačiau