Apie mus » Naujienos

2018 liepos 4 - spalio 1 d. Paroda „Tapyba iš Marianos Veriovkinos dvaro“
 2018 liepos 4 - spalio 1 d. Paroda „Tapyba iš Marianos Veriovkinos dvaro“

Žymi Vakarų Europos dailininkė Mariana Veriovkina (1860–1938) buvo susijusi su Lietuva. Kilusi iš rusų aristokratų šeimos, XIX a. pabaigoje ji gyveno Vilniuje, vasaras praleisdavo tėvų dvare Vyžuonėlėse (Utenos r.). Nuo 1896 m. iki Pirmojo pasaulinio karo ji gyveno Miunchene, įsijungė į modernaus meno judėjimą; kartu su dailininkais Aleksejumi Javlenskiu, Vasilijumi Kandinskiu, Pauliu Klee ir kitais priklausė garsios vokiečių dailininkų grupės „Mėlynasis raitelis“ ratui. Veriovkina išgarsėjo kaip viena pirmųjų ekspresionizmo dailininkių, jos kūriniai pasižymi ryškiomis spalvomis, dekoratyvumu, neramia, mistiška nuotaika. Ji sukūrė paveikslų lietuviška tematika, Vilniaus vaizdų. Po Pirmojo pasaulinio karo dailininkė gyveno Askonoje (Šveicarija), jos kūrybos palikimas saugomas Askonos moderniojo meno muziejuje. Iki šių dienų išliko Vyžuonėlių dvaro parkas, mediniai rūmai ir Marianos ateljė – vienintelis Lietuvoje XIX a. dailininko ateljė pastatas. Parodoje rodomos Marianos Veriovkinos paveikslų reprodukcijos ir dvaro nuotraukos, sukurtos Andriaus Surgailio. Šiandien dvaras nyksta apleistas, tad nuo 2014 m. Marianos Veriovkinos draugija dvare rengia tarptautinius plenerus-simpoziumus, kuriais siekia garsinti dailininkės vardą ir išsaugoti dvarą. Šioje parodoje rodomi 2014–2017 m. pleneruose nutapyti paveikslai. Plenerų dalyviai: Ameret, Gabrielė Adomaitytė, Romualdas Balinskas, Vita Balinskienė, Beka Bolkvadze, Ina Budrytė, Sarmite Caune, Saulius Dastikas, Mykolė Ganusauskaitė, Marianne Gielen, Arvydas Gurevičius, Indrė Liškauskaitė, Edmunds Lucis, Sigita Maslauskaitė, Mantas Maziliauskas, Jūratė Mitalienė, Irina Osleja, Antanas Obcarskas, Jonas Pleckevičius, Lilija Puipienė, Edita Rakauskaitė, Virgis Ruseckas, Andrius Surgailis, Vladimir Serkovs, Rita Škarnulienė, Andrius Venslovas, Kalvis Zalitis, Loreta Zdanavičienė, Ričardas Zdanavičius, Oskars Zvejsalnieks, Aušra Žvinytė.

Parodos organizatorė – Marianos Veriovkinos draugija http://mariannewerefkin.lt/

 

Exhibition „Paintings from Marianne Werekin‘s Manor“

The famous Western painter Marianne Werefkin (1860-1938) was related with Lithuania. Born in the family of Russian aristocrats, she lived in Vilnius at the end of the 19th century and spend her summers at

http the Vyžuonėlės Manor (Utena district) purchased by her parents. Since 1896 until the First World War she lived in Munich. Werefkin joined the modern German art movement; together with the painters Alexey Jawlensky, Vasily Kandinsky, Paul Klee and others belonged to the circle of the famous artist group "Blue Rider". Werefkin was one of the first woman artists of Expressionism, her works are characterized by bright colors, decorative patterns, anxious, mystical mood. She created paintings with Lithuanian themes, images of Vilnius. After the First World War the artist lived in Ascona (Switzerland), her artistic heritage is now kept at the Museum of Modern Art in Ascona.

The park of the Vyžuonėlės Manor, the wooden mansion decorated with carvings have survived to date. Also the studio of Marianne Werefkin survived – the only studio building of an artist in Lithuania of the 19th century. The reproductions of the pictures by Marianne Werefkin are shown in the exhibition as well as photos of the Vyžuonėlių Manor taken by Andrius Surgailis. Today the Manor is abandoned and neglected therefore since 2014 Society of Marianne Werefkin is organizing international plein-airs/symposiums aimed to promote the name of the artist and preserve the Manor. The paintings shown in the exhibition were created in 2014-2017 by the artists: Ameret, Gabrielė Adomaitytė, Romualdas Balinskas, Vita Balinskienė, Beka Bolkvadze, Ina Budrytė, Sarmite Caune, Saulius Dastikas, Mykolė Ganusauskaitė, Marianne Gielen, Arvydas Gurevičius, Indrė Liškauskaitė, Edmunds Lucis, Sigita Maslauskaitė, Mantas Maziliauskas, Jūratė Mitalienė, Irina Osleja, Antanas Obcarskas, Jonas Pleckevičius, Lilija Puipienė, Edita Rakauskaitė, Virgis Ruseckas, Andrius Surgailis, Vladimir Serkovs, Rita Škarnulienė, Andrius Venslovas, Kalvis Zalitis, Loreta Zdanavičienė, Ričardas Zdanavičius, Oskars Zvejsalnieks, Aušra Žvinytė.

Organizer of the exhibition – Society of Marianne Werefkin://mariannewerefkin.lt/